ขอขอบคุณ

เทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากสถาบันและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงผู้สนับสนุนเทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่ 

 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

โครงการวันนิมมาน เชียงใหม่

ร้านโฟโต้บัค 

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ผู้สนับสนุนพื้นที่จัดแสดงผลงาน

เทศบาลนครเชียงใหม่

โดยเครือข่ายหอศิลป์กลางเวียง เชียงใหม่

หอภาพถ่ายล้านนา เชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โรงแรมสลีปบอค เชียงใหม่ 
โรงแรม Tuck Me In

ร้าน Book Smith 

นักศึกษาและบุคลากร

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

อาจารย์ กรรณ เกตุเวช
ผู้อำนวยการโครงการ

Feedback US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon