HIGHLIGHT EXHIBITION

จินตนานัปการ

สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์

 

การรับรู้ผ่านดวงตาของมนุษย์ในความเป็นไปต่าง ๆ ในธรรมชาตินับเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ให้กำเนิดแรงบันดาลใจ ซึ่งส่งผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตั้งแต่ส่วนบุคคลแม้กระทั่งผู้คนในวงกว้างเราต่างคุ้นชินกับการรับรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมากเสียจนกระทั่งคนส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็น ทุกชีวิตที่อยู่ร่วมโลกจะรับรู้ผ่านการมองเห็นได้คมชัดเหมือนกันหมดอย่างไม่ผิดเพี้ยน สีสันที่มีชื่อเรียกขานอันหลากหลาย ถูกกำหนดเพื่ออำนวยให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้น ก็มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก อาทิเช่นแมลง สัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆที่อยู่ร่วมกับเรานั้น ไม่ได้รับรู้สิ่งเดียวกับเราในสีสันเหล่านั้นเลยนิทรรศการ “จินตนานัปการ” ได้นำเสนอภาพถ่ายความงามในธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ละม้ายคล้ายกับสิ่งที่เคยเห็นแต่กลับต่างจากการรับรู้ของดวงตามนุษย์ตามปกติด้วยการใช้กล้องดิจิตอลดัดแปลงให้รับแสงสีปกติผนวกกับแสงอินฟราเรด ก่อให้เกิดความงาม ความรู้สึกและอารมณ์ดุจต่างภพต่างมิติ เพื่อกระตุ้นเตือนเรา ผู้มักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดจินตนาการต่าง ๆ กำหนดกฎเกณฑ์จำนวนมาก แล้วเรียกขานสิ่งต่าง ๆ ที่ต่างจากตนว่าคือผิดปกติ

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon